นาฬิกาแข่งขันและนาฬิกาจับเวลา (Game clock and stopawtch) ไม่ต้องบอกก็คงพอจะทราบกันอยู่แล้วว่า นาฬิกามีความสำคัญไม่ใช่น้อยสำหรับใช้ในการแข่งขัน เพราจะเป็นตัวช่วยบอกอะไรหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะการหมดเวลาในการแข่งขัน รวมไปถึงการพักครึ่งหรือการขอเวลานอก ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการอ้างอิง เพื่อให้เกมการแข่งขันดำเนินต่อไปได้อย่างเที่ยงตรง และไม่เสียเวลาจนเกินไปทั้งกับนักกีฬาเองและผู้ชมภายในสนาม สำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลนั้น จะมีการใช้นาฬิกาในเรื่องต่างๆ อยู่หลายแบบ แต่ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงนาฬิกาที่ใช้ในการแข่งขันและนาฬิกาจับเวลาซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

นาฬิกาแข่งขัน
จะใช้สำหรับการจับเวลาในระหว่างการแข่งขันและช่วงเวลาพักจากการแข่งขัน โดยนาฬิกาจะต้องติดไว้ในบริเวณที่ทุกคนในสนามไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการ นักกีฬา และผู้ชมภายในสนามสามารถมองเห็นได้ โดยไม่มีการกำหนดรูปแบบนาฬิกา ส่วนใหญ่จะใช้เป็นนาฬิการะบบดิจิตอล เพราะสามารถเห็นตัวเลขได้
อย่างชัดเจน

ซึ่งถ้าทำการติดตั้งนาฬิกาแข่งขันไว้เหนือสนามแข่ง ต้องมีนาฬิกาในลักษณะเดียวกันเพิ่มที่บริเวณด้านหลังของสนาม ติดตั้งไว้พอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเกมการแข่งขันสามารถมองเห็นได้อย่างชัดจน ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการผู้ตัดสิน นักกีฬา และผู้ชมภายในสนาม สำหรับนาฬิกาที่เพิ่มขึ้นมานี้จะไว้สำหรับแสดงเวลาการแข่งขันที่เหลืออยู่ในขณะนั้น

นาฬิกาจับเวลา
นาฬิกาจับเวลาจะแตกต่างจากนาฬิกาแข่งขัน เพราะจะใช้สำหรับการจับเวลาที่นอกเหนือจาการแข่งขันหรือเวลานอกนั่นเอง จะเป็นการจับเวลาเพียงช่วงสั้นๆ