หน้าที่ของผู้ช่วยผู้ตัดสินในกีฬาปิงปอง

ผู้ช่วยผู้ตัดสินจะถูกแต่งตั้งขึ้นในแต่ละรายการแข่งขันจำนวน 1-2 คน ซึ่งจะนั่งฝั่งตรงข้ามกับผู้ตัดสิน แต่ในกรณีที่มีผู้ช่วยผู้ตัดสิน 1 คน จะนั่งแนวเดียวกันกับเน็ต หากมี 2 คน จะนั่งแนวเดียวกันกับเส้นสกัดแต่ละด้าน ซึ่งผู้ช่วยผู้ตัดสินจะมีหน้าที่ต่างๆ ในระหว่างการแข่งขันดังต่อไปนี้

1. มีหน้าที่ตัดสินว่าลูกปิงปองสัมผัสขอบโต๊ะหรือไม่ ในด้านที่ใกล้ที่สุดกับตนเอง
2. พิจารณาลักษณะในการส่งลูกของนักกีฬาว่าถูกต้องตามกฎกติกาหรือไม่
3. ในการส่งลูกแต่ละครั้ง ลูกเกิดสัมผัสถูกเน็ตหรือไม่
4. พิจารณาว่านักกีฬาขวางลูกหรือไม่
5. ในระหว่างแข่งขันมีเหตุการณ์หรือสิ่งใดเข้ามารบกวนที่อาจจะส่งผลหรือกระทบการแข่งขันหรือไม่
6. ทำหน้าที่รักษาเวลาในการฝึกซ้อม การเล่น รวมไปถึงในระหว่างหยุดพัก
7. การตัดสินใดๆ ของผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินจะต้องไม่เป็นการก้าวก่ายต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่แต่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างการแข่งขัน
8. ในการตัดสินแต่ละกรณีถ้ามีผู้ช่วยผู้ตัดสิน 2 คน แต่ละคนจะทำหน้าที่ตัดสินในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดในกฎกติกา รวมไปถึงการขานในส่วนที่อยู่ใกล้กับโต๊ะและนักกีฬาในด้านของตน
9. ในระหว่างการแข่งขันระบบเร่งเวลา หากมีผู้ช่วยผู้ตัดสิน 1 คน จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นับจำนวนครั้งขึ้นมาอีก 1 คน แต่ ถ้ามีผู้ช่วยผู้ตัดสิน 2 คน ผู้ช่วยผู้ตัดสินคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้นับจำนวนครั้ง โดยให้ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่อยู่ใกล้กับผู้เล่นที่เป็นฝ่ายรับเป็นผู้ทำหน้าที่นับจำนวนครั้ง