SBO

SBO

กีฬาเบสบอล SBO

เบสบอลเป็นกีฬาประเภททีมโดยผู้เล่นที่รับที่เรียกว่าผู้ขว้างหรือพิทเชอร์จะขว้างลูกเบสบอลซึ่งมีขนาดประมาณเท่ากำปั้น SBO มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2นิ้วให้ผู้เล่นทีมรุกซึ่งเรียกว่าผู้ตีหรือแบตเตอร์นั้นทำการตีลูกด้วยไม้เบสบอลซึ่งทำจากไม้หรืออะลูมิเนียมการทำคะแนนในเกมนั้นจะได้จากการที่แบตเตอร์วิ่งไปสัมผัสฐานหรือเบส

กติกาเบสบอล SBO

กีฬาเบสบอลเป็นเกมส์การแข่งขันระหว่างผู้เล่นสองทีม ทีมละ 9 คนอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้จัดการทีมเล่นในสนามที่จัดไว้เฉพาะมีระยะทางตามที่กำหนดและมีผู้ตัดสินหนึ่งคนหรือมากกว่าทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน SBO

วัตถุประสงค์ของแต่ละทีมเพื่อให้ได้รับชัยชนะโดยสามารถทำ run ให้ได้มากกว่าอีกทีมหนึ่ง ทีมที่ชนะในการแข่งขันคือทีมที่สามารถทำ Run ได้มากกว่าอีกทีมหนึ่งเมื่อจบการแข่งขันตามปกติ พนันบอล

เบสบอลเป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่ 19 โดยพัฒนามาจากกีฬาเก่าแก่ของอังกฤษที่เรียกว่าราวน์เดอร์สผู้เล่นทั้งสองฝ่ายๆละ 15 คนลงสนามข้างละ 9 คนสนามส่วนในมีลักษณะเป็นรูปพัดหรือรูปเพชรผู้ตีลูกหรือแบทเตอร์จะยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของสนามส่วนในที่เรียกว่าโฮมเพลทข้างหลังแบทเตอร์จะมีผู้รับลูกหรือแคทเชอร์มุมที่เหลืออีก 3 มุมเรียกว่า  SBO เบส