SBO

SBO

กอล์ฟ

SBO หมุดบนเขตตั้งทีที่แสดงสีแตกต่างกันเป็นการเลือกเล่นตามระยะของหลุมนั้นๆที่มีระยะความสั้นและความยาวแตกต่างกันกับสีอื่นๆเมื่อผู้เล่นเริ่มเล่นที่หมุดสีใดจะต้องเล่นตามหมุดสีนั้นๆจนจบรอบการแข่งขันตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ SBO  เช่นหมุดสีแดงสำหรับสุภาพสตรี หมุดสีขาวหรือสีเหลืองสำหรับสุภาพบุรุษ หมุดสีน้ำเงินหรือสีดำสำหรับนักกอล์ฟอาชีพ ผู้เล่นอาจจะใช้หมุดบนเขตตั้งทีสีใดเพื่อให้การเล่นท้าทายมากขึ้นก็ได้

คำว่าแต้มต่อหมายถึงระดับความสามารถของนักกอล์ฟสมัครเล่นแต่ละคนผู้เล่นที่มีแต้มต่อน้อยกว่าจะมีความสามารถในการเล่น SBO  มากกว่าผู้เล่นที่มีแต้มต่อมากกว่าสำหรับนักกอล์ฟอาชีพไม่มีแต้มต่อแต่ใช้แต้มรวมมาแข่งขัน

สนามกอล์ฟทุกสนามจะมีช่องบอกแฮนดี้แค็ปสเกลของแต่ละหลุม ช่องที่ระบุคำย่อ H.S.มาจากคำว่า Handicap Scale อ่านว่าแฮนดี้แค็ปสเกล หมายถึงหลุมที่มีแฮนดี้แค็ปสเกลต่ำที่สุดคือเท่ากับ1จะเป็นหลุมที่มีความยากที่สุดตามลำดับถึง 18  นักกอล์ฟที่มีแต้มต่อ SBOBET   สนามจะให้แต้มต่อกับผู้เล่นทำได้ทั้งหมดเรียกว่าแต้มรวม Gross Scoreอ่านว่า กรอสสกอร์ หักด้วยแต้มต่อก็จะได้แต้มสุทธิ Net Score อ่านว่า เนทสกอร์ ผู้ที่ได้แต้มสุทธิต่ำสุดคือผู้ชนะการแข่งขัน

การแข่งขันกอล์ฟ

การเล่นและการแข่งขันการแข่งขันทั่วๆไปสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นจะทำการแข่งขันตามรอบที่กำหนด 18 หลุม ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน แต่การแข่งขันระดับนักกอล์ฟอาชีพหรือแข่งขันชิงแชมป์รายการสำคัญ จะแข่งกันในบางรายการ 3 วันๆละ 18 หลุมรวม 54 หลุม SBO  บางรายการแข่งขัน4วันๆละ18หลุมรวม 72 หลุม ขึ้นอยู่กับรอบที่กำหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ประเภทการเล่นการเล่นในกีฬากอล์ฟแบ่งออกเป็นหลายแบบในแต่ละแบบก็จะแบ่งย่อยออกเป็นหลายประเภท การเล่นแบบนับแต้มนำจำนวนแต้มรวมของแต้มที่ตีได้ ผู้ที่ตีน้อยครั้งที่สุดเป็นผู้ชนะ การเล่นแบบนับหลุมผู้ที่ชนะหลุมมากที่สุดเป็นผู้ชนะ  พนันบอลออนไลน์   การเล่นประเภทเดี่ยว คือ การเล่นแบบนับหลุมระหว่างผู้หนึ่งคนกับผู้เล่นอีกหนึ่งคน

การเล่นประเภทสามคนสองลูก คือ การแบบนับหลุมระหว่างผู้เล่นในฝ่ายที่มีหนึ่งคนกับผู้เล่นอีกฝ่ายที่มีสองคน แต่ละฝ่ายใช้ลูกเล่นหนึ่งลูก SBO  การเล่นประเภทสี่คนสองลูก คือ การเล่นแบบนับหลุมระหว่างผู้เล่นสองฝ่ายๆละสองคน แต่ละฝ่ายใช้ลูกเล่นหนึ่งลูก การเล่นประเภทสามคนสามลูก คือ การเล่นแบบนับหลุมระหว่างสามฝ่ายๆละหนึ่งคนโดยแข่งพบกันหมด การเล่นประเภทลูกดีที่สุด คือ SBO การเล่นแบบนับหลุมระหว่างผู้เล่นหนึ่งคนกับอีกฝ่ายที่มีผู้เล่นสองคนโดยเลือกลูกที่ดีกว่า