หน้าที่ของผู้ช่วยผู้ตัดสินในกีฬาปิงปอง

ผู้ช่วยผู้ตัดสินจะถูกแต่งตั้งขึ้นในแต่ละรายการแข่งขันจำนวน 1-2 คน ซึ่งจะนั่งฝั่งตรงข้ามกับผู้ตัดสิน แต่ในกรณีที่มีผู้ช่วยผู้ตัดสิน 1 คน จะนั่งแนวเดียวกันกับเน็ต หากมี 2 คน จะนั่งแนวเดียวกันกับเส้นสกัดแต่ละด้าน Continue reading